xeyməgah

Xiaomi'den gələn məhsullar

Bir həftə öncə kamp halında tətbiqlərini tapacaq yeni Xiaomi məhsulları haqqında məlumat verdim. Çin şirkəti ...